Yoga introductie

Introductie Yoga

De wetenschap en beoefening van yoga is eeuwenoud en afkomstig uit India. Het woord yoga komt uit het Sanskriet en beteke
nt letterlijk uitnodigen of verenigen maar ook discipline. Zo wordt yoga "de spirituele discipline van de integratie" genoemd. De vereniging of integratie van het hoofd en hart, psyche en de wereld, purusha en prakriti, individuele en universele energie, geest en lichaam, Shiva (bewustzijn) en Shakti (energie).

Door yoga te beoefenen cultiveer je opmerkzaamheid; in gedachten, emoties en gedrag-in je hele wezen.
Het achtvoudige pad van yoga bestaat uit:


* Yamas - maatschappelijke bewustwording
* Nijama's - individueel bewustzijn
* Asana's - lichaamshoudingen gesynchroniseerd met de adem
* Pranayama - ademhalingsbewustzijn
* Pratyahara - terugtrekking van de zintuigen
* Dharana - concentratie van de aandacht
* Dhyana - meditatie / vasthouden van aandacht
* Samadhi - vereniging / zelfrealisatie

Yoga is een levenshouding. Je leeft in vreugde en geluk, je omarmt alles op je pad, in bewuste aanvaarding van het wiel van transformatie.

"YOGA IS NIET HET ANTWOORD, MAAR KAN DE WEG NAAR HET ANTWOORD ZIJN"


 yoga introductie 2

yogashahnaz@outlook.com

    © Yoga-Shahnaz 2017