Geschiedenis


De wetenschap van yoga vindt zijn oorsprong in de cultuur rondom de Indus-Sarasvati rivier in India meer dan 5000 jaar geleden. In de klassieke geschriften over yoga is de wetenschap van yoga uitgewerkt. De ervaringen van de wijze Patanjali zijn verzameld in de Patanjali sutra's, gedateerd tussen 200 voor Christus en 200 na Christus. Dit geschrift omvat o.a. de beschrijving van het achtvoudige pad van Patanjali. Een andere fundamentele tekst is de Hatha Yoga Pradipika uit de 15e eeuw. Dit werk is afkomstig uit oudere teksten in het Sanskriet en de eigen yoga ervaringen van Yogi Swatamarama. Het bevat o.a. informatie over shatkarma, asana, pranayama, chakra's, kundalini, bandha, kriya's, shakti, nadi's en mudra's.

Yoga geschiedenis

yogashahnaz@outlook.com

    © Yoga-Shahnaz 2017