Algemene voorwaarden Yoga Shahnaz

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle lessen van Yoga Shahnaz te Winschoten.

Het cursus - of lesgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente informatiebron. Wanneer een cursist of lesnemer zijn / haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yoga Shahnaz zich het recht voor de deelnemer toegang tot de lessen te weigeren totdat de betalingsverplichting is voldaan.

Indien de cursist het lidmaatschap wil beëindigen geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. Yoga Shahnaz kan het cursus- en / of lesgeld na afloop van een seizoen verhogen, de deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Restitutie voor gemiste lessen is helaas niet mogelijk, inhalen van een les is mogelijk in overleg.

Elke cursist / lesnemer is verplicht lichamelijke en / of psychische klachten onmiddelijk te melden aan Yoga Shahnaz te Winschoten. Elke cursist dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de panden waar de lessen van Yoga Shahnaz plaatsvinden.

Deelname aan de lessen van Yoga Shahnaz geschiedt volledig op eigen risico van de cursist / lesnemer. Yoga Shahnaz kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist / lesnemer.

Yoga Shahnaz behoudt zich het recht voor cursisten / lesnemers deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

Indien noodzakelijk kan Yoga Shahnaz de algemene voorwaarden aanpassen.

Deelname aan één van de lessen van Yoga Shahnaz betekent akkoord gaan met bovengenoemde algemene voorwaarden.
 

 

 

voorwaarden 2

yogashahnaz@outlook.com

    © Yoga-Shahnaz 2017